Kontaktinformation
---------------------------------------

+46 8 738 52 00

info@prioinfo.se

Om PrioInfo  

PrioInfo har under mer än 25 år agerat som exklusiv agent för en mängd förlag och ägare av information runt om i världen.

PrioInfo har genom åren försett bibliotek, universitet, högskolor, apotek, företag och organisationer i Norden med databaser, e-böcker och andra elektroniska resurser. Den gemensamma nämnaren för dessa kunder är deras olika former av informationsbehov. Utifrån gedigen kunskap har PrioInfo sett till att de olika behoven tillgodosetts på bästa sätt.

En av PrioInfos styrkor är har varit som drivande och samordnande kraft vid konsortieprojekt, där organisationer med likartade informationsbehov gjort samordnade upphandlingar av elektroniska resurser. PrioInfo har samordnat en mängd konsortier inom olika ämnesområden och i olika omfattning.

Sedan år 2000 äger och vidareutvecklar PrioInfo plagiatkontrolltjänsten URKUND. URKUND är ett av världens ledande system för att upptäcka och motverka plagiering inom alla slags utbildningsinstitutioner. Även statliga och privata företag samt förlag och författare ser tydliga behov av URKUND. Där handlar det bland annat om försäkran om att texter som ska publiceras inte är plagierade samt att copyrightskyddat material skyddas från att plagieras.

I mitten av augusti 2012 avyttrar PrioInfo sin återförsäljarverksamhet för att fokusera på egna produkter och då främst på plagiatkontrolltjänsten URKUND ».

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Prio Infocenter AB, Box 3217, 103 64 Stockholm

Nyheter!
---------------------------------------
PrioInfo avyttrar återförsäljarverksamhet


I mitten av augusti 2012 avyttrade
PrioInfo sin återförsäljarverksamhet
för att istället sätta fokus på egna produkter.

I samband med denna avyttring tog
ebrary över de kontrakt ePrioInfo har
med Nordiska förlag. Från och med
2013 återfinns titlarna som dessa
förlag erbjuder genom
ebrary/ProQuest.

Du är hjärtligt välkommen att
kontakta oss om du har några frågor
eller funderingar kring övergången
av era prenumerationstjänster
till LM Informationstjänst
eller om du har några frågor
om PrioInfo eller URKUND.

För frågor rörande
prenumerationstjänster
ber vi er vänligen att ta kontakt
med LM Informationstjänst:
databaser@lminfo.se.