Kontaktinformation
---------------------------------------

+46 8 738 52 00

info@prioinfo.se

URKUND

URKUND ägs och vidareutvecklas av Prio Infocenter AB. Tjänsten föddes ur den akademiska världen. Några lärare kom på iden att skapa en webbaserad tjänst som skulle hjälpa dem att hitta studenters fusk och plagiering. Så grundades URKUND hösten år 2000. Problemet med plagiering fick stor uppmärksamhet i media och press. Fler och fler började inse problemets omfattning samt nyttan av ett verktyg som stöd i den pedagogiska verksamheten. URKUND fortsatte att växa och utvecklas för att inom den akademiska världen bli erkänt som Sveriges mest använda antiplagieringstjänst.

Idag finns URKUND representerat även i grannländerna, övriga delar av Europa samt i USA, Asien och Mellanöstern.

URKUNDs tjänst används idag som en naturlig del i arbetet inom den akademiska världen såväl som inom skolsektorn. Både lärare och studenter är medvetna om de direkta och långsiktiga vinsterna.

Även statliga och privata företag samt förlag ser tydliga behov av URKUND. Där handlar det bland annat om försäkran om att texter som ska publiceras inte är plagierade samt att copyrightskyddat material skyddas från att plagieras.

Vad kan vi göra för dig? Kontakta URKUND och PrioInfo för mer information och abonnemang.

Läs mer om URKUND på www.urkund.se

______________________________________________________________________________________________________________________________________
Prio Infocenter AB, Box 3217, 10364 Stockholm